Lojistik Terimler Sözlüğü

Nakliye Artık Daha Kolay

26 taneden 1 - 26 arası kayıt görüntüleniyor

 Lojistik Terimi Açıklama
Çalışan Başına Katma Değer Verimliliği – Value Added Productivity Per Employee

Yaratılan toplam katma değerin, toplam çalışan sayısına bölünmesi ile elde edilen değer.

Capesize Gemiler – Capesize Ships

Büyüklüğü nedeniyle Panama ve Süveyş kanallarından geçemeyen, dolayısıyla Afrika Ümit Burnu’nu dolaşmak zorunda kalan gemiler.

Çapraz Sevkiyat – Cross Docking

Tedarikçilerden gelen malların, depo içinde yerleştirilmeden, belli bir süre içinde sevk noktalarına gönderilmesi işlemi.

CCD Tarayıcı – Charged Coupled Device (CCD)

Lazer kullanan standart barkod tarayıcının aksine barkodun dijital fotoğrafını çeken, dolayısıyla küçük bir dijital kamera görevi gören barkod tarayıcısı (CCD tarayıcılar, kısa mesafelerdeki (genellikle birkaç cm.) tarama işlemleri için düşük mâliyetli bir seçenektir.).

Çeki Listesi – Certificate of Weight

Bir fatura kapsamındaki eşyanın, çeşitli cins ve çeşitte ve çeşitli ağırlıktaki kaplara konulması durumunda, yüklendikleri taşıtlar itibariyle her kapta ne miktarda eşyanın bulunduğunu göstermek amacıyla düzenlenen bir belge.

Çeki Listesi (Ambalaj/Koli Listesi) – Packing List

Genellikle gönderici tarafından hazırlanan ve her ambalajın/kolinin içinde hangi tür ve miktarda mal olduğunu gösteren liste.

Çekici – Tractor

Römork veya yarı römork çekmek amacıyla kullanılan, en az iki dingilli, motorlu ve sürücünün içinde oturduğu kara taşıt aracı (Bu sözcük, arıza yapmış araçları çekmek amacıyla kullanılan ve aslında “kurtarıcı araç” olarak ifâde edilmesi gereken taşıt aracı ile karıştırılmamalıdır).

Çekme Esaslı Sistem – Pull System

Herhangi bir aşamadaki faaliyetin, kendisinden bir sonraki faaliyetin talepte bulunması durumunda işleme başlama sistemi (İtme sisteminin tam tersine çekme sisteminde talep, en son noktada yâni tüketicide oluşur ve talep karşılanana kadar tedârik zincirindeki ilgili ardışık faaliyetler devreye girer.).

Çevik Üretim – Agile Manufacturing

Sürekli ve hızlı değişimin olduğu piyasa taleplerine yanıt olarak üretim hacimlerini (ölçeklerini) ekonomik olarak değiştirme yeteneğine, müşterinin isteğine göre tasarımda, üretimde, teslîmatta hızlı değişiklikler yapabilecek esnekliklere sahip olan üretim anlayışı.

Çeviklik – Agility

Talep ve tedârikteki âni değişimlere hızla yanıt verebilmek; beklenmeyen dış kaynaklı olumsuz şok gelişmelerle rahatlıkla başa çıkabilmek.

Çevre Dostu Paketleme – Environmentally Friendly Packaging

Geri dönüşümlü konteyner veya kap, doğada çözülebilen ambalaj malzemeleri kullanımı vb. yollar ile ambalaj malzemelerinin doğaya vereceği zararın en aza indirilmesi.

Çevrim Stoğu – Cycle Inventory

Bir satınalma veya üretim partisine karşılık gelen ve bu parti için ikmâl edilen stok miktarı.

Çevrim Süresi – Cycle Time

Bir iş sürecini tamamlamak için geçen süre (Örneğin bir sipârişten teslîmata kadar olan süre).Üretim hattında, ürünün bir istasyonda kalabileceği en büyük süre veya bir iş istasyonundaki işçinin o istasyonda yapılması gerekli işleri tamamlaması için gereken süre.

Ceza – Penalty

Uygunsuzluk durumunda, sözleşmede belirtilen usûller çerçevesinde ödenen miktar.

Çift İzleme – Dual Monitoring

Hem ihracat hem de ithalat yapan ülkenin kota kontrolu yapması.

Çift Kat – Double-Stack

Kamyon, vagon gibi taşıma araçlarının üst hacminden yararlanmak üzere çift katlı yükleme yapılması.

Çift Kullanımlı Teknoloji – Dual Use Technology

Askerî değeri olabilecek ama aynı zamanda sivil amaçlar için de kullanılabilen ürün veya teknoloji (Bu durum, gümrük işlemleri sırasında önem arzeder).

Çıkış Yeri – Departure – Point of Origin

Taşımacılıkta göndericiden yükün alındığı yer veya nokta.

CMR Anlaşması – Convention on the Contract for the International Carriage of Goods By Road (CMR: Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route)

Karayolu ile yapılan taşımalarda, farklı yasal düzenlemeleri içeren, tüm Avrupa ülkeleri ile diğer bâzı ülkelerin üye olduğu, 1956 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler anlaşması.

CMR Karayolu Taşıma Belgesi – CMR Road Waybill ; International Consignment Note

CMR Anlaşmasına dayalı olarak, IRU (International Road Union) tarafından geliştirilen, karayolu taşımalarında kullanılan; birincisi göndericiye, ikincisi alıcıya ve üçüncüsü taşıyıcıya ait olmak üzere üç kopya düzenlenen standart belge.

Çok Aşamalı Stok – Multi-Echelon Inventory

Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere tedârik zincirinde farklı aşamalardaki stoklar.

Çok Dar Koridor – Very Narrow Aisle (VNA)

Çok dar koridor çakasının (tarret truck), tel, ray veya optik bir kılavuz ile ilerlediği, genişliği 20 feet’ten (6,08 m.’den) daha az olan koridor.

Çok Dar Koridor Çakası – Turret Truck

Çok dar koridorlarda kullanılan, koridor içinde manevra yapma olanağı bulunmayan, yandan yüklemeli çatallı kaldıraç (forklift).

Cost and Freight (C&F)

Malların yüklendiği andan itibaren, satıcı tarafından alıcıya teslim edilmiş sayıldığı, ancak gideceği yere kadar navlun masraflarının satıcıya ait olduğu uluslararası teslim şekli kavramı (Sigorta dahil değildir).

Cost, Insurance and Freight (CIF)

Malların yüklendiği andan itibaren, satıcı tarafından alıcıya teslim edilmiş sayıldığı, ancak gideceği yere kadar navlun ve sigorta masraflarının satıcıya ait olduğu uluslararası teslim şekli kavramı.

Çuval Arabası – Sack Barrow

Çuvala konulmuş malzemeleri taşımakta kullanılan el arabası.

 Lojistik Terimi Açıklama
Hemen Ara
Navlun Hesapla
Whatsapp