Lojistik Terimler Sözlüğü

Nakliye Artık Daha Kolay

34 taneden 1 - 34 arası kayıt görüntüleniyor

 Lojistik Terimi Açıklama
E-Ticaret – E-Commerce

Mal ve hizmetlerin üretim ve dağıtımının bilgi ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla yapılmasını kapsayan ve sürekli gelişen işletme yaklaşımının bir parçasıdır. Her türlü malın ve servisin bilgisayar teknolojisi, elektronik iletişim kanalları ve ilgili teknolojiler kullanarak satılması ve satın alınmasını kapsar.

Ek Masraflar – Accessorial Charges

Taşımacılık sürecinde verilen ek hizmet ve ayrıcalıkların masrafları (Bu masraflar navlun ücretine dahil değildir ve genellikle sabir fiyat şeklindedir. Örneğin; toplama/teslimat, transit geçiş ayrıcalıkları, hareket halindeki ayrıcalıklar, cezalar, aktarma, yükleme/boşaltma vb.).

Ekonomik Sipariş Miktarı (ESM) – Economic Order Quantity (EOQ)

Sipariş ve stok maliyeti toplamını enküçükleyecek şekilde tedarikçiye verilen sipariş miktarı.

Eksik Tamamlama Turu – Breadman

Tedarikçilerin ikmâl faaliyetlerinin eşgüdümünde kullanılan özel bir kanban uygulaması (Bu uygulamada, öngörülen rota tipine göre teslîmat görevlisi, müşterinin lokasyonuna giderek ilgili stok alanını/kabını ürün ile doldurur. Dolayısıyla sipâriş miktarı belirli değildir. Müşteri önceden sipâriş vermediği gibi her gidildiğinde ne kadar teslimat yapılacağı da net olarak belirli değildir. Eksik olan kısım doldurulur. Bu durumda tedârikçi, önceden edinilmiş deneyimlere ve oluşturulmuş kurallara göre sevkiyat plânlaması yapar.).

El Arabası – Hand Truck

Hafif yükleri, depolarda kısa mesafeler boyunca taşımak için kullanılan, iki veya daha çok tekerlekli, elle itilen araç.

Elde Bulundurmama – Out of Stock ; Stock-out

Talep olmasına rağmen, satış veya teslîmat için belli bir noktada yeterince stok olmamasından kaynaklanan sorun.

Elektronik Fon Transferi – Electronic Funds Transfer (EFT)

Ödemelerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi.

Elektronik Pazar – Electronic Marketplace

Birçok alıcı ve satıcının bir araya gelerek iletişim kurduğu ve alışveriş yaptığı sanal ortam.

Elektronik Posta (E-Posta) – Electronic Mail (E-Mail)

Elektronik ortamlarda gönderilen mesaj.

Elektronik Ticaret – Electronic Commerce

Mal ve hizmetlerin üretimi, tanıtımı, satışı, satın alınması vb. faaliyetlerin, elektronik ortamlar üzerinde, yazılımlar kullanılarak ve gerçek zamanlı (on-line) olarak yapılması (E-ticaret olarak da bilinir. B2B ve B2C şeklinde uygulanabilmektedir.).

Elektronik Ürün Kodu – Elektronic Product Code (EPC)

Tedarik zincirindeki bir ürünün küresel olarak, anında ve otomatik tanımlanması ve izlenmesi için; kod versiyonu, üretici/imalatçı bilgisi, ürün tipi ve ürünün seri numarası bilgilerini içeren kod.

Elektronik Veri Değişimi – Electronic Data Interchange (EDI)

Farklı kurumlar tarafından kullanılan ve sözkonusu kurumların yazılımları arasında amacına uygun olarak gerçekleştirilen, standart formatta veri aktarımı veya paylaşımı.

Elle Toplama – Pick to Clear

Depo yönetimi sistemlerinde, genellikle sevkiyat noktalarına göre, küçük miktarların elle toplanması kuralı (Alan kullanımı için bu kural çok yararlıdır).

Elle Toplama Sistemi – Manual Picking System

Depolarda ürünlerin herhangi bir ekipman kullanılmaksızın, elle toplandığı sistem.

Elleçleme – Handling

Malzeme boşaltma, mal kabul, seçerek ayırma, teslim-tesellüm, paket açma, bölme, istifleme, yerleştirme, yerini değiştirme, yenileme-eksik tamamlama, toplama, ambalajma, yükleme vb. işlemler.

Elleçleme Maliyeti – Handling Cost

Taşıma, hazırlama ve diğer yükleme/boşaltma faaliyetleri ile ilgili mâliyet.

En Az Toplam İşlem İlkesi – Principle of Minimum Total Transactions

Tedarik zinciri boyunca gerçekleştirilen toplam işlem say??sını en aza indirme ilkesi (Tedârik zincirini yönetmenin bir amacı, bu ilkeyi uygulamaktır.).

En İyi Uygulama – Best Practice

Belli bir faaliyetin gerçekleştirilmesine yönelik çok iyi sonuçlar veren ve diğer şirketler tarafından örnek alınan süreç veya sistem.

Entelektüel Mülkiyet – Intellectual Property

Patenti, telif hakkı, ticarî veya hizmet markası olan ürünler.

Envanter – Inventory

İşletmedeki tüm demirbaş ve stokların fiziksel ve/veya malî listesi.

Erişim Alanı – Access Space

Raf gözü veya istiflere erişmek için kullanılan geçit (Malzeme sayımı amaçlı olarak kullanılır).

Erteleme İlkesi – Postponement Principle

Bazı özel işlemlerin, tam sevkiyat öncesi yapılacak şekilde ötelenmesine ilişkin üretim veya dağıtım ilkesi.

Eskimiş Demode Stok – Obsolete Inventory

Geleceğe yönelik talebi olmayacağı düşünülen stok.

Eskimiş Demode Stok – Obsolete Inventory

Geleceğe yönelik talebi olmayacağı düşünülen stok.

Esnek Miktarlı Sözleşme – Quantity Flexibility Contract

Alıcı tarafından satın alınacak ürün toptan satış birim fiyatının, satıcı tarafından belirlendiği ve satıcının satılamayan her ürünün belli bir miktarı için geri ödeme yaptığı sözleşme.

Esneklik – Flexibility

Tüketici taleplerini en kısa sürede, etkili ve verimli bir şekilde karşılayabilme yeteneği.

Etik Dışı Satış – Back-Door Selling

Ürün ve hizmet satın almak isteyen kurumlara tedârikçilerin sunduğu ve bu kurumlar için avantaj yaratan ancak etik olmayan satış şekli.

Etiket – Label

Üzerine takıldığı ürünle ilgili bilgiler taşıyan metal, plastik, kağıt vd malzemelerden yapılmış nesne

Etiketleme – Labelling

Etiket ile ürün tâkibi yapılan depolarda, ürünün depoya alınmadan önce ürüne uygulanan kodlama işlemi.

Etkin Tüketici Yanıtı – Efficient Consumer Response (ECR)

Müşteri isteklerinin daha iyi, daha hızlı, daha düşük mâliyetli ve tam zamanında yerine getirilmesi ve bilginin bir bütün olarak paylaşılması için dağıtım kanalı içerisinde tüm tarafların birlikte çalıştığı basit, hızlı ve müşteri odaklı sistem.

Ev Sahibi Liman – Landlord Port

Altyapı ve genel yönetimin kendisine, vinç ve diğer donanım ile bunların yönetiminin farklı özel şirketlere ait olduğu liman.

Evrensel Ürün Kodu – Universal Product Code (UPC)

“12 karakterden oluşan, Perakende satış sektörü tarafından kullanılan standart bir barkod sistemi (Üretici, ürünler, tanımlar).

Ex Beyan – Ex Declariation

İhracat beyannamesi.

Extranet

Farklı organizasyonların (müşteriler, tedârikçiler, devlet kurumları vb.), aynı yazılım ve protokolleri internet üzerinden kullanabilecekleri şekilde oluşturulan ağ.

 Lojistik Terimi Açıklama
Hemen Ara
Navlun Hesapla
Whatsapp