Lojistik Terimler Sözlüğü

Nakliye Artık Daha Kolay

20 taneden 1 - 20 arası kayıt görüntüleniyor

 Lojistik Terimi Açıklama
Habersiz Gönderici – Naive Host

Gönderici firmaların, yasal olmayan işlere haberleri olmadan karıştırılmaları durumu (Örneğin; kaçakçılar yasal olmayan mallarını yasal mallarının yanında ve yasal gönderici firmanın haberi olmadan göndertebilirler).

Hacim Kullanımı – Cube Utilization

Araç yüklemede ve depo yerleştirmede, yüksekliğin de boyutun kullanılarak yüklerin, optimal bir şekilde istiflenmesi.

Hak Devri – Assignment

Ürün, hizmet veya mülklere ait hak, alacak veya gelirlerin bir alt işverene (taşerona) devri.

Hak Talebi – Claim

Lojistik faaliyetler sırasında oluşan kayıplar, hasarlar, sözleşme ihlâli veya fahiş fiyatlar nedeniyle oluşan zararın karşılanması için ileri sürülen talep.

Hakemlik Müessesesi – Arbitration

Taşıma sözleşmelerinde bulunan ve uyuşmazlık durumunda başvurulan hüküm.

Hammadde – Raw Material

Üretim süreçlerinde işlenerek son ürünü elde etmede yüksek oranda kullanılan malzemeler.

Hamüle Senedi – CIM Rail Consignment Note ; Bill of Carriage

renle yapılan taşımacılıkta kullanılan, makbuz niteliğindeki belge (Kıymetli evrak özellğine sahip değildir).

Hareketli Kasa – Swap Body

Konteynerler gibi taşınan, ancak boyutları itibariyle farklı olan, özellikle intermodal taşımacılıkta kullanılan römork ve vagon şasilerine bağlanabilen metal yük kasası.

Hareketli Rampa – Dock Leveler

Zeminden römorka geçişi kolaylaştırmak için kullanılan hareketli rampa (Hareketli rampalar, yük kapasitelerine ve yüksekliklerine göre farklılıklar gösterir).

Hasar – Damage

Malzemelerin nakliyesi, depolanması, elleçlenmesi vb. işlemler sırasında oluşan yırtılma, çatlama, kırılma, bozulma, deforme olma, ıslanma vb. değer kaybına neden olan zararların tümü.

Hata Türleri ve Etkileri Analizi – Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)

Bir ürün veya süreçteki hataların ve etkilerinin belirlenerek, neden ve önem derecelerinin saptanması, en önemli hata için çeşitli kontrol önlemlerinin alınması yöntemi (Tasarım ve sürece yönelik olarak iki farklı şekilde uygulanmaktadır.).

Hatlar Arası Anlaşmalar – Interline Agreements

Hava kargo hat işletmecilerinin, içinde bulunmadıkları taşımacılık sistemlerinde, başka hat işletmecileri ile anlaşma yaparak hizmet vermeleri.

Hava Konşimentosu – Airwaybill (MAWB & HAWB)

IATA üyesi havayolu taşıma şirketleri tarafından düzenlenen, havayolu taşıma senedi.

Hava Trafik Kontrolü – Air Traffic Control

Havaalanlarında uçakların iniş ve kalkışlarını yöneten birim.

Havalimanı Kapasitesi – Airport Capacity

Havalimanından geçiş yapabilecek yolcu sayısı ve/veya yük miktarı.

Hazırlık Süresi – Setup Time

Bir önceki üretim partisinden, yeni ve farklı bir üretim partisinde ilk kabul edilebilir ürünün elde edilmesine kadar geçen süre (Hazırlık süreleri, iş hazırlama süreleri ile makina hazırlık süreleri olarak iki grupta toplanır).

Hızlandırma – Expediting

Malların hızlandırılmış bir şekilde taşınması.

Hızlı Tüketim Malları – Fast Moving Consumer Goods (FMCG) ; Consumer Packaged Goods (CPG)

Görece düşük fiyatla ve yüksek devir hızıyla satılan, tüketiciler tarafından sıkça satın alınan ve stokta sürekli bulundurulan tüketim ürünleri.

Hızlı Yanıt – Quick Response (QR)

Perakende sektöründe, elde bulundurmama durumunun en aza indirilmesi ve talebin en hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla, çağdaş bilgi teknolojilerinin kulanılıp, çekme esaslı bir anlayışla sipârişten teslîmata olan sürenin, tedârikçi ile perakendeci arasında etkin bilgi paylaşımı sağlanarak en aza indirilmesi.

Hurda – Scrap

İşletme açısından, değerini kaybeden ancak geri dönüşüme tâbi tutulduğunda değer kazanabilecek ama miktarı tam olarak öngörülemeyen mal, demirbaş.

 Lojistik Terimi Açıklama
Hemen Ara
Navlun Hesapla
Whatsapp