Lojistik Terimler Sözlüğü

Nakliye Artık Daha Kolay

35 taneden 1 - 35 arası kayıt görüntüleniyor

 Lojistik Terimi Açıklama
Paket – Package

Ürünleri dış etkilerden koruyan, onları bir arada tutarak; pazarlama, taşıma, depolama, dağıtım işlemlerini kolaylaştıran, metal, plastik, karton vb. malzemelerden yapılmış kap.

Paketleme – Packaging

Ürünlerin; pazarlama, depolama, taşıma veya dağıtım amacıyla, uygun paketleme malzemeleri kullanılarak ve miktar, güvenlik vb. koşullar dikkate alınarak biraraya getirilmesi.

Paketleme Malzemesi – Packaging Material

Ürünlerin taşınması ve depolanması sırasında zarar görmesini veya zarar vermesini önlemek amacıyla kullanılan malzeme.

Palet – Pallet

Depolama ve taşımacılıkta kullanılan, çeşitli malzemelerden (tahta, metal, plastik vd.) üretilen, çaka tarafından elleçlenen ve ürünün, üzerine konulduğu platform.

Palet Havuzları – Pallet Pools

Bir grup firmanın paletlerini aralarında paylaştıkları sistem.

Paletleme – Palletizing

Ürünün, taşınmak ve depolanmak üzere paletlerde istiflenmesi. Ürünlerin, palet bazında birimleştirilmesi.

Panelvan

Yük taşımak için üretilmiş, 3-5 metrelik kapalı kasaya sahip, minibüse benzer hafif ticari araç (Yarı kapalı açık kasa olan kamyonette açıkta mal taşınırken, bu modelde kapalı bir depo gibi içi boş bölümde yük taşınır. Amaç olumsuz hava koşullarından malı korumak uzun süre güvenli bir şekilde muhafaza etmektir. Ayrıca ek bir frigorifik sistemle soğuk ortam gerektiren mallar da böylece korunabilir.).

Parça – Component

Bitmiş üründe kullanılan, kullanan taraf için yarı ürün nitelikleri taşıyan malzeme (Örneğin; motor için piston, bilgisayar için sabit disk gibi.).

Parça Başı Ücret – All-Commodity Rate

Bir araç içinde yapılan çoklu gönderimlerde uygulanan vagon yükü/treyler yükü ücreti (Tüm masrafların gönderim başına düşen payıdır.).

Parça Yük – Break Bulk Cargo

Buğday, kömür gibi dökme yük formunda olmayan, genel yük olarak da tanımlanabilen ve farklı paket tipinde olabilen parsiyel yükler.

Pareto Eniyilemesi – Pareto Improving ; Pareto Efficiency ; Pareto Optimality

Bir çıktının, sonucun veya seçeneğin; varolan tüm ölçütler dikkate alındığında en az bir ölçüt için diğer tüm çıktı, sonuç veya seçeneklerden daha iyi olma durumu.

Pareto Kuralı – Pareto’s Law

İtalyan ekonomist Wilfredo Pareto tarafından ortaya konulmuş, bir olayda sonuçların önemli bir kısmının (%80), nedenlerin çok az bir kısmından (%20) oluştuğunu ifâde eden kural, 80-20 kuralı, en önemli azınlık yasası.

Parmak Rampa – Finger Dock

80 dereceden fazla bir açıya sahip, yükseltilmiş yükleme rampası (Böylece kamyon ve römorklar, hem yandan, hem arkadan, geleneksel yöntemlerle yüklenebilir).

Parsiyel – Partial

Bir taşıma aracı veya kabının birden fazla göndericiye tahsis edilmesi.

Parti – Lot

Diğer malzemelerden ayrı olarak işleme tutulan, ayrı bir kod ile izlenen malzemelerin oluşturduğu ve depoda ayrı bir lokasyonda tutulması gereken yığın.

Parti Büyüklüğü – Lot Size

Bir sipârişe veya iş emrine karşılık gelen ürün miktarı.

Parti Büyüklüğü Belirleme – Lot Sizing ; Order Batching

Üretim veya satınalma gereksinimlerinin en uygun şekilde karşılanabilmesi için tedârikçilere veya üretim merkezlerine verilen sipâriş veya iş emrine ait parti büyüklüklerinin saptanması.

Parti Toplama – Batch Picking

Siparişlerin, partiler hâlinde gruplandırıldığı toplama yöntemi (Sipâriş toplama elemanı, genellikle 4 ilâ 12 siparişten oluşan partideki tüm sipârişleri bir seferde toplar.).

Parti Üretimi – Lot Production, Batch Production

Çok çeşit veya aynı malın farklı seçeneklerinin sözkonusu olduğu, her partide aynı tür malın üretilip; ürün tipi değiştiği zaman başka bir partinin üretimine geçildiği üretim şekli (Bu üretim tipinde, üretim hattı sıra ile farklı ürünlere ayrılmış olur. Üretilecek miktar o ürüne ilişkin bir serî üretim hattının geliştirilmesine yol açacak büyüklükte değildir. Bu nedenle genel amaçlı donanımdan ve bunları kullanabilecek nitelikli işgücünden yararlanılarak değişik ürünler üretilir. Örneğin döküm ve dövme parçalar, pompalar, redüktörler, fan vb.).

Pazaryeri – Market Place

Tedarikçiler ile müşterilerin internt ortamından buluşarak ticaret yaptıkları alan.

Perakendeci Yönetimindeki Stok – Retailer-Managed Inventory (RMI)

Perakende sektöründe, stok ve sipâriş miktarlarına perakendecinin karar verdiği stok yönetim sistemi.

Periyodik Stok Kontrol Yöntemi – Periodic Stock Review Method

Stok düzeylerinin hafta veya ay gibi periyodik zamanlarda kontrol edildiği stok kontrol yöntemi.

Peşin Ödeme – Cash in Advance

Alıcının parayı peşin ödeyerek; malın ulaşmaması, bir kısmının gönderilmesi, hasarlı mal ulaşımı ve bunun gibi bâzı sorunların oluşma riskini kabul etmesi durumu.

Plan Dengesi – Plan Stability

Planlanan üretim ile gerçekleşen üretim arasındaki fark (Plânlanan üretimin bir oranı (yüzdesi) olarak ifâde edilir.)

Planlama – Planning

Arz (Kaynak) ve talebin dengelenmesi.

Planogram – Planogram

Bir ürünün ya da ürün grubunun satış rakamlarının analizini yaparak, perakendeci mağazasının raflarında nasıl sergileneceğini gösteren çizim (Bu işlem, en çok satılan ürünün hangi rafta sergilenmesi gerektiğini, aldığı görüş sayısının ve en iyi şekilde çevrelenmesi gerektiğini belirtecektir.).

Poliçe – Policy

Sigorta akdinin yapılmış olduğunu ve akdin karşılıklı olarak koşullarını (her iki tarafın haiz olduğu hak ve borçları) gösteren yazılı bir sözleşme.

POS Cihazı – Point Of Sale (POS) Device

Perakende satış noktalarında, satış işlemleri için kullanılan bilgisayar destekli sistem. Bir alanda, ürünün satıcıdan müşteriye aktarıldığı sırada, satış ve stok işlemlerinin birlikte gerçekleştirildiği yer. Tüketicilerin müşteri kartlarını veya kişisel güvenlik şifrelerini kullanarak alışveriş yapabilecekleri ticarî terminal.

Post-Panamax Konteyner Gemisi – Post-Panamax Container Ship

Özellikleri itibarıyle Panama Kanalı’ndan geçemeyen konteyner gemisi.

Prim – Insurance Premium

Sigorta poliçe ücreti.

Programlanabilir Lojik Kontrolör – Programmable Logic Controller (PLC)

Ekipmanların fonksiyonlarını kontrol etmekte kullanılan bilgisayarlı cihaz (Otomatik konveyör sistemleri gibi, malzeme elleçleme ekipmanlarının otomasyonunda kullanılır.)

Proje Tipi Üretim – Project Type Production

Üretilecek ürünün genelde yer değiştirmediği; ürün tasarımının tümüyle müşterinin isteği doğrultusunda gerçekleştirildiği, genellikle malzeme, ekipman ve tezgâhın üretim alanına getirildiği üretim şekli (Bu üretim tipinin temel özelliği, özellikleri belirlenen ürünün üretiminin bir veya birkaç kereye özgü olmak üzere yapılması ve talebin önceden kesin olarak bilinmekte olmasıdır. Örneğin gemi inşaası, köprü ve diğer inşaat işleri, yazılım programı hazırlama, yeni bir ürünün tasarımı vb.).

Promosyon – Promotion

Satışı artırmak için yapılan yenilikler veya sunulan avantajlar.

Promosyon Stoğu – Promotion Stock

Pazarlama kapsamında yapılan promosyon (indirimli satış, hediyeli satış vb.) durumlarında oluşabilecek fazla satışlar için bulundurulan stok.

Proses Tipi Üretim – Process Type Production

İmalatı gerçekleştirilen ürünün genelde akışkan, ürün çeşidinin az ve üretilme miktarının yüksek olduğu üretim şekli (Talep miktarları çok yüksek olan standart ürünler olduğu için sürekli olarak yüksek miktarlarda ve stok için üretilirler. Bu üretim şekli, makinaların ürünün iş akışına göre bütünleştirildiği tesislerde gerçekleştirilir. Örneğin deterjanlar, meşrubat, şeker, süt vb.).

 Lojistik Terimi Açıklama
Hemen Ara
Navlun Hesapla
Whatsapp