Lojistik Terimler Sözlüğü

Nakliye Artık Daha Kolay

29 taneden 1 - 29 arası kayıt görüntüleniyor

 Lojistik Terimi Açıklama
Rotalama – Routing

Taşıma işleminin başlangıç noktasından ulaştırılacak noktalara hangi sıra ve güzergâh ile yapılacağının belirlenmesi.

Römorkör – Tugboat

Büyük gemilerin, liman alanlarında hızlı ve güvenli bir şekilde manevra yapmasına yardımcı olan motorlu deniz aracı.

Römork – Trailer

Bir çekici araç tarafından çekilen ve taşıyacağı yükün özelliklerine uygun bir şekilde îmal edilen, kendi tekerlekleri üzerinde park edilebilen, yük taşıma amaçlı karayolu taşıma aracı.

RO-RO Taşımacılığı – Roll On-Roll Off (RO-RO) Transportation

Karayolu taşımacılığı ile başlayan, karayolu taşıma araçlarının Ro-Ro gemilerine bindirilerek uzun mesafenin denizyolu ile gerçekleştirildiği ve sonunda karayolu taşımacılığı ile biten kombine taşımacılık şekli.

RO-RO Gemisi – Roll-on/roll-off (RO/RO) Ship

Karayolunda kullanılan yük araçlarını taşıyan, sözkonusu araçların tekerlekler üzerinde yürüyerek yüklendiği ve boşaltıldığı özel tip gemi.

RO-LA Taşımacılığı – Rolling Road (ROllende LAndstrasse) (RO-LA) Transportation

Karayolu taşımacılığı ile başlayan, karayolu taşıma araçlarının vagonlara bindirilerek uzun mesafenin demiryolu ile gerçekleştirildiği ve sonunda karayolu taşımacılığı ile biten kombine taşımacılık şekli.

Rıhtım – Wharf

Kıyıya paralel olarak inşâ edilen yükleme/boşaltma terminali.

Risk Havuzlama – Risk Pooling

Müşterilerin gereksinimlerini ortak tesis/araç/kaynak kullanarak karşılama yoluyla toplam sistem mâliyetlerinin düşürülmesi işlemi (Böylelikle tüm riskler bir havuzda toplanarak (merkezîleştirilerek) mâliyetler düşürülür.).

RFID Etiketi – Tag, Transponder

Üzerine takıldığı ürünlerle ilgili bilgileri, radyo sinyaline cevap vererek ileten nesne.

RF Terminal – Radio Frequency Terminal

Radyo Frekansı teknolojisini kullanarak ilgili verilerin bilgisayar ile karşılıklı iletimini sağlayan aygıt.

RF Sistemler Üzerinden Araç Takip Sistemi – Wireless Wide Area Network (WWAN) Tracking System

Motorlu araca monte edilmiş bir Mobil Araç Terminal Seti ekipmanını kullanarak, araçların konum bilgilerinin, periyodik olarak tâkibinin yapıldığı merkeze RF bazlı (GSM, Mobitex, Telsiz) sistemler üzerinden aktarılarak tâkibine, kontroluna ve yönetilmesine, ayrıca ekran-klavye birimi ile donanmış olanların merkez ofis ile karşılıklı olarak veri haberleşmesine olanak sağlayan sistemin bütünü.

Rezerve Stok – Allocated Stock

Belli bir ürün için açılan iş veya sipâriş emri çerçevesinde gerekli miktarda ayırılmış stok.

Rezerv Alanlar – Rezerved Locations

Yerleştirme, toplama veya başka amaçlar için kullanılmak üzere, önceden belirlenmiş özel alanlar (Örneğin çapraz sevkiyat alanı gibi).

Rekabetçi Fiyatlandırma – Competitive Quotations

İhalelerde öngörülen/umulan mâliyetten daha rekâbetçi fiyatlar elde etmek üzere kullanılan bir satınalma yöntemi (Daha küçük ölçekli tedârikçilerden yazılı garantiler alınarak daha rekâbetçi fiyatlar elde edilmeye çalışılır).

Rekabetçi Fiyat – Competitive Bid

Diğer tedârikçiler ile rekâbet edebilmek için bir tedârikçinin sunduğu fiyat veya hizmet.

Rekabet Avantajı – Competitive Advantage

Müşterinin sâdık kalmasını sağlamak üzere şirket tarafından yaratılan ve şirket üzerindeki rekâbet baskısını azaltan değer.

Reglement concernant le transport International ferroviare des merchandises Dangereuses par chemin de fer (RID)

Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin demiryolu ile taşınması kurallarını içeren, bu maddelerin taşınabilmesi için, araç ve sürücülerde RID belgesinin arandığı bir standart.

Reasürans – Reinsurance

Sigorta şirketlerinin, teminat verdikleri risklerin, anlaşma yoluyla önceden belirlenmiş bir kısmını, prim karşılığında başka sigorta şirketlerine devretme işlemi (yeniden sigorta).

Raylı Koridor – Rail Guided Aisle

Çok dar koridor çakalarının belli bir doğrultuda hareket etmesini sağlayan rayların bulunduğu koridor.

Ray Açıklığı – Gauge, Rail Openness

Belirli standartlara göre, demiryollarında raylar arasındaki genişlik.

Rastsal Yerleştirme Sistemi – Locator System ; Location System

Rastsal stoklama politikasını uygulamak amacıyla ürünlere yer tahsisi yapan depo yerleştirme sistemi (Böylece ürünün özelliklerine uygun yer ataması ve daha verimli alan/hacim kullanımı sağlanır).

Rassal Depolama Politikası – Random Storage Policy

Ürünlerin hangi stok alanına depolanacağı kararlarını operatörlere ve/veya bir yazılım sistemine bırakan, ürünlerin herhangi bir lokasyona konulmasına izin veren ve etkin hacim kullanımını sağlayan politika.

Rampa – Stage/Ramp

Taşıma aracının kasası ile yükleme bölgesinin aynı yükseklik düzeyinde olmasını sağlayan ve böylece malzemenin boşaltma ve yükleme işlemlerini kolaylaştıran alan.

Raflar Arası Açıklık – Rack Unit Clearance

İçine girilebilir veya içinden geçilebilir raflarda, verimli bir elleçleme yapılabilmesi için, rafa konulan malzemeler arasında bırakılması istenen dikey açıklık.

Raf Sırası – Row

Çok sayıda raf gözünden oluşan ardışık sıra.

Raf Kümesi – Bay

Bir koridor boyunca sıralanmış raflardan oluşan dizi, öbek, küme.

Raf Gözü – Rack Slot

Rafta bir yük veya ürünün, depolanmak amacıyla konulduğu, ayrılmış pozisyon, alan (Göz, bir veya daha fazla birim yükseklikte veya derinlikte olabilir).

Raf – Shelf, Rack

Depolarda düzeni sağlamak, üzerine ürün koymak, yükseliği kullanabilmek ve malı korumak amacıyla kullanılan, sürekli sabit olan veya gerektiğinde ölçüleri ayarlanabilen, metal, ahşap veya plastik malzemeden yapılmış bir depolama donanımı.

Radyo Frekanslı Tanıma Sistemi – Radio Frequency Identification System (RFID)

Çevresinde anten sarılı olan bir mikroçipten ve bir okuyucudan oluşan, bir yazılım-donanım sistemi ile bütünleştirilen, etiket ve okuyucu arasındaki veri iletişiminin radyo dalgaları ile sağlandığı otomatik tanıma sistemi.

 Lojistik Terimi Açıklama
Hemen Ara
Navlun Hesapla
Whatsapp