Lojistik Terimler Sözlüğü

Nakliye Artık Daha Kolay

12 taneden 1 - 12 arası kayıt görüntüleniyor

 Lojistik Terimi Açıklama
Vagon Römork – Roadrailer

Arka tarafında hem demir, hem lastik tekerleklere sahip olup, bunlar yer değiştirilerek hem demiryolu, hem de karayolunda kullanılabilen römork.

Vagon Üstü Konteyner – Container On Flatcar (COFC)

Üstü açık yük vagonlarına doğrudan yüklenen konteyner.

Vagon Üstü Römork – Trailer On Flatcar (COFC)

Doğrudan vagonun üzerine yerleştirilen çekici ve/veya yarı römork.

Varış İhbarı – Notice of Arrival

Yükün teslîmat yerine geldiğinde alıcıya yük ile ilgili bilgilerin (ürün, miktar, ağırlık, hacim vb.) iletildiği belge.

Varış Noktası – Arrival

Taşımacılıkta yük veya yolcunun götürüleceği yer veya nokta.

Varış Noktasına Göre Genişletilmiş Konsolidasyon – Destination Enhanced Consolidation

Varış noktasını dikkate alarak, küçük deniz yüklemeleri ile mâliyetleri düşürme sistemi.

Varlıkların Geri Dönüş Oranı – Return on Assets (ROA)

Kârın mal varlığına bölünmesi ile elde edilen bir finansal performans göstergesi.

Varsayım Makbuzu – Assumed Receipt

Bir gönderimin ya da dağıtımın içeriğinin doğru olduğunun varsayılması ilkesi (Gönderimi yapan personel miktarı kontrol etmez. Faturaları elemek için, barkodlar ve EDI tarafından gönderilen ASN ile birlikte kullanılır.).

Vergi İadesi – Duty Drawback

Bir ürün ithal edildiğinde ve yeniden ihraç edildiğinde, daha önceden ödenmiş verginin tümünün veya bir kısmının geri ödenmesi.

Veri Aktarım Onayı – Transmission Acknowledgment

Tüm veri nakli işlemlerinin hatasız olarak gerçekleştiğinin onaylanması.

Veritabanı – Database

Verilerin bir bütün olarak tutulduğu, bir mantık doğrultusunda ilişkilendirildiği, kullanıcıların istedikleri bilgilere bir düzen içinde erişebildiği elektronik ortam.

Vize – Visa

Bir devletin kota altında bulunan ürünler için ihracatçı şirketlere verdiği ve o ürünlerin ihraç edilebileceğini gösteren belge.

 Lojistik Terimi Açıklama
Hemen Ara
Navlun Hesapla
Whatsapp