Blog

Nakliye Artık Daha Kolay

İthalat İşlemleri Nasıl Yapılır?

Öncelikle ithal eşyanın ismi ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P) numarası ithalatçı firmanın elindeki belgeler ışığında belirlenmelidir. İthal eşyasına ilişkin yasaklar kontroller ve izinler ön araştırma çerçevesinde kontrol edilmelidir. Dış ticaret mevzuatında çok sık değişiklikler yapılmaktadır.

İthalat Kayıt Belgesi Nasıl Alınır?

“Yeminli mali müşavir onaylı İthalatçı Bilgi Formu ile üretici ithalatçılar için Üretici İthalatçı Bilgi Formu” gerekir. Bu forum 01 Haziran 2013 den sonra yapılacak ilk başvuruda gerekmektedir. İthalatçı tarafından kaşelenip imzalanacaktır. Bu form üzerindeki bilgiler http://ithalat.ebirlik.org/impws/app sitesinde kaydedildikten sonra belge asılları kayıt merkezlerine sunulması gerekir.

İthalat Nasıl Yapılır?

İthalat yurtdışındaki bir malın ülkemizde ki bir tüzel / gerçek kişi tarafından alınmasına denir. İthalatın yapılabilmesi için öncelikle bir alıcı bir mal ve bir de satıcı gerekmektedir. Eğer ithalatı yapacak kişi ilk defa yapacak ise gümrük idaresine kayıt olmalıdır. Kayıt için gerekli evraklar:

Uluslararası Nakliyat Firmaları Nasıl Çalışır?

Nakliyat işinde üç ana unsur vardır. Nakliye yapan firma, nakliye yaptıran firma ve nakliye yapılan mal. Bu üç ana unsurun buluştuğu bir nokta vardır. FreightArea firması. Nakliye işiyle uğraşan yani nakliyatı yaptıran ya da yapan şirketlerin başvurduğu ve işlerini kolaylaştırdıkları bu platform tüm nakliyecilerin işlerini kolaylaştırmıştır.

Yurtdışı Nakliyat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yurtdışı nakliye işleri için gerekli olan belgeler tam olarak oluşturulmadan yola çıkmak ticari anlamda sıkıntılara sebep olur. Yurtdışı nakliyat için gerekli belgeler şu şekilde istenmektedir:

Afet Lojistiği Ne Kadar Önemli?

Afetlerde bu lojistik alt yapısı oluşturulamadığı taktirde sivil toplum örgütlerinin sayılarının çokluğu bir anlam ifade etmeyecektir. Müdahaleler esnasında tıbbi destek, gıda ulaştırılması ve harita desteğinin sağlanması için gerekli düzenin kurulması, kullanılacak teçhizat ve malzemelerin güvenli kullanımının sağlanması, enerji kaynaklarının kullanımını işler hale getirmek, temel ihtiyaçlardan  barınma ve beslenme için gerekli düzeneklerin kurulması, haberleşme için hızlı bir alt yapının kurulması gibi çalışmalar da büyük önem taşımaktadır.

Uluslararası Lojistikte Proje Taşımacılığı

Proje kargo, tanımı itibariyle birbirine yakın zaman konusunda hassastır, çünkü malın nihai varış noktasına varışında aksaklık olması çok büyük zarar ve genellikle de tazminatların risk altına alınması anlamına gelir. Proje yüklerinin ve ağır yüklerin, standart yüklere göre taşıma güzergahı ve taşıyacak araç açısından çok daha kısıtlı seçeneği vardır.

Nakliye Firmalarında Kara Yolu Taşımacılığı

Kara yolu taşımacılığı ile yapacağınız gönderi nakil ihtiyacınızı nakliye firmaları malınızı kendi çatısı altına aldığı an itibariyle çıkabilecek sorunlara karşı sigortalayarak sizleri maddi kayıp olasılığından korumaktadır.

İthalat ve İhracatlarda Nakliye Aracısı

Kıtalar arası gönderi transferi aşamasında çalışacağınız nakliye firmasının sahip olması gereken belgelerinin var olup olmadığını dikkate almanız sizin için gönderi anında çıkabilecek sorunları ortadan kaldıracaktır.

Nakliye Firmalarında Hava Yolu Taşımacılığı

Herhangi bir eşya, mal ya da evrakın bir yerden başka bir yere taşınmasına nakliye / taşımacılık adını vermekteyiz. Günümüz koşullarında nakliyeye artan ilgiyle doğru orantılı olarak kara yolu, hava yolu, deniz yolu gibi tüm taşımacılık alanlarında gözle görülür büyük gelişmeler meydana gelmektedir.

Hemen Ara
Navlun Hesapla
Whatsapp